zmęczeni prozą dnia codziennego coraz częściej tęsknimy za tym, co pierwotne, szlachetne i prawieczne